Kontakt:

EmElektro Michał Madeła
ul. Wiedeńska 6/9
51-200 Wrocław
NIP: 895-173-77-73
Regon: 022394246
Poczta e-mail: biuro@emelektro.pl
Kontakt telefoniczny: (+48) 502-965-778

Główny zakres prac:

- projekty instalacji elektrycznych,
- pomiary instalacji elektrycznych,
- adaptacja projektów powtarzalnych.

Opis działalności firmy:

Witamy serdecznie na stronie internetowej firmy EmElektro, której głównym profilem działalności są projekty oraz pomiary instalacji elektrycznych. Nasza siedziba mieści się na terenie miasta Wrocławia, ale obsługujemy również inwestycje na terenie całego powiatu wrocławskiego oraz współpracujemy w sposób zdalny z podmiotami z całej Polski. Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy.

Projekty instalacji elektrycznych

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji projektowych oraz pomoc w załatwieniu następujących spraw formalnych we właściwym Zakładzie Energetycznym:

 • adaptacja projektów architektonicznych w zakresie instalacji elektrycznych,
 • występowanie w imieniu Inwestora do odpowiedniego Zakładu Energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla projektowanego obiektu,
 • występowanie w imieniu Inwestora do odpowiedniego Zakładu Energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia dla zasilania w energię elektryczną placu budowy (przyłącze tymczasowe),
 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zasilania placu budowy,
 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej (układ pomiarowy bezpośredni, półpośredni lub pośredni) – również projekty związane z rozbudową istniejących układów pomiarowych np. ze względu na zwiększenie pobieranej przez obiekt mocy elektrycznej,
 • kompletne opracowania projektowe dla napowietrznych i kablowych przyłączy niskiego i średniego napięcia,
 • kompletne opracowania projektowe dla stacji transformatorowych SN/nn oraz złączy kablowych średniego i niskiego napięcia,
 • kompletne opracowania projektowe dla przebudowy sieci średniego i niskiego napięcia (w tym sieci oświetleniowych) w przypadku ich kolizji z projektowaną inwestycją (wraz z wystąpieniem do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy sieci),
 • kompletne opracowania projektowe dla budowy oświetlenia drogowego,
 • opracowania projektowe przedstawiające rozwiązania techniczne mające na celu zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej przez oświetlenie wewnętrzne lub drogowe z zachowaniem wymaganych parametrów oświetleniowych,
 • kompletne opracowania projektowe instalacji elektrycznych wewnętrznych budynków jedno i wielorodzinnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych (rozmieszczenie opraw oświetleniowych, łączników oświetlenia, gniazd wtykowych, schematy rozdzielnic wraz z widokami montażowymi),
 • kompletne opracowania projektowe instalacji odgromowych i uziemiających,
 • projekty oświetlenia awaryjnego na bazie centralnej baterii lub opraw z wbudowanym awaryjnym źródłem zasilania,
 • inwentaryzacja obiektu po zakończeniu prac budowlanych w celu opracowania dokumentacji powykonawczej (kompletna inwentaryzacja szaf i rozdzielnic oraz punktów oświetleniowych i gniazd wtykowych).